(Her)saneren ondergrondse tanks

Ondergrondse tanks kunnen, vanaf 1 maart 1993 reeds zijn voorzien van een KIWA tanksaneringscertificaat. Hierbij is de tank wel gesaneerd maar niet fysiek verwijderd.

Vaak zijn Omgevingsdiensten gericht op het fysiek verwijderen van een tank. Veel gemeenten hebben in de jaren 80 en 90 een zogenaamde “Aktie Tankslag” georganiseerd. Hierbij werden veel tanks leeggemaakt en al dan niet opgevuld met zand. Het verwijderen van deze ondergrondse tanks zal ook moeten worden uitgevoerd door een KIWA erkend- en gecertificeerd tank-saneringsbedrijf.

Wubben Tank- en Bodemsanering BV is KIWA BRL K 902 gecertificeerd voor het saneren van HBO/Dieseltanks

Wubben Tank- en Bodemsanering BV is KIWA BRL K 904 gecertificeerd voor het saneren van opslagtanks met PGS-Klasse 1 t/m 4 (PGS 28 en PGS 30) en opslagtanks t.b.v. chemicaliën (PGS 31)

Stap voor stap Verwijderen Ondergrondse (Her)sanering tanks

1

Tank (Bodem) onderzoek

Voordat er kan worden begonnen aan het verwijderen van een tank, zal er een bodemonderzoek moeten plaatsvinden gericht op de tank. Een algemeen bodemonderzoek waarbij niet gericht is gekeken naar de tank kan worden afgewezen door het Bevoegd Gezag.

2

Aanmelden bij de KIWA, gemeenten en omgevingsdiensten

Bij het saneren van tanks moet altijd rekening worden gehouden met een aanmeldprocedure bij KIWA en Bevoegd Gezag. standaard wordt hier 10 werkdagen voor ingepland.

3

Bronbemaling

Op een locatie waar het grondwater te hoog staat om een tank te verwijderen wordt er, na goedkeur van het Bevoegd Gezag, bronbemaling geplaatst om het grondwater te verlagen.

4

Sanering

Het mangatdeksel van de tank zal worden vrij gegraven. Eventuele bestrating of beplanting wordt hierbij opzij gezet.
De inhoud van de tank (het zand in de tank) zal door een gecertificeerde monsternemer genomen en geanalyseerd worden.
Bij het binnen de specificatie blijven van de analyseresultaten kan het mangatdeksel weer worden afgesloten en alles boven het mangatdeksel worden hersteld.
Let op! dit mag alleen indien het bevoegd gezag hiermee akkoord gaat, de tank blijft dan liggen.
Mocht dit niet het geval zijn dan zal de tank alsnog gesaneerd moeten worden (zie ondergrondse tanksanering).

5

certificaat

Nadat het Bevoegd Gezag een goedkeuring heeft afgegeven zal een aanvullend KIWA-tanksaneringscertificaat aan u worden verstrekt.
Na uw opdrachtverstrekking hoeft u zelf niets meer te regelen!!

“Wubben Tank- en Bodemsanering heeft de dieseltank onder de betonnen vloer van ons huis gecertificeerd afgevuld met zand! Gelukkig werd dit geaccepteerd door de omgevingsdienst.”

Moeilijk bereikbare tanks

Als de tank slecht te bereiken is voor een grote kraan en bijvoorbeeld in een achtertuin ligt, of achter een aanbouw, kan een kleine minikraan worden ingezet. Als zelfs zo’n minikraan te groot is, kan de tank (nadat deze is gereinigd) door ons in stukken worden geslepen en met de hand worden afgevoerd. Na afloop ontvangt u een KIWA-Tanksaneringscertificaat.

Afvullen tanks

Sommige tanks liggen geheel of gedeeltelijk onder een gebouw of aanbouw en kunnen dus eigenlijk niet worden verwijderd. Ook kan een tank zo dicht tegen een gebouw aan liggen, dat deze niet zonder risico’s voor schade aan de bebouwing kan worden weggehaald. In die gevallen mag de tank, nadat deze van binnen is schoongemaakt, blijven liggen. De tank wordt dan afgevuld met zand. Hiervoor moet de gemeente wel toestemming verlenen. Die toestemming wordt door ons geregeld.
Na afloop ontvangt u een KIWA-Tanksaneringscertificaat.

De sanering in beeld

Waarmee kunnen we helpen?

Heeft u een vraag of een opdracht voor ons? Neem dan vooral contact op. We helpen u graag verder!

Mail info@wubbentanksanering.nl Bel 0168 – 40 50 67