Begeleiding & toezicht

Ondergrondse tanksanering kunnen door aannemers onder begeleiding en toezicht zelf worden uitgevoerd. De uitvoering van de tanksanering wordt door ons gemeld bij de KIWA en het Bevoegd Gezag.

Het vrij graven van een tank is vaak voor aannemers met eigen materieel geen bijzondere klus. Door de begeleiding en het toezicht van onze KIWA-erkende toezichthouder kunnen de saneringswerkzaamheden grotendeels door de aannemer zelf worden uitgevoerd. Tank specifieke zaken worden dan door ons gedaan zoals het openmaken van de tank en de reiniging. De tankput wordt door ons gecontroleerd op vervuiling. Het afvoeren van de tank en het aanvullen van de tankput door gecertificeerd zand kan door de opdrachtgever zelf worden verzorgd, in overleg kan Wubben Tank- en Bodemsanering BV dit ook voor u uitvoeren. Vooraf moet een duidelijke planning zijn zodat de begeleiding en het toezicht op een juiste manier kan gebeuren. De benodigde documenten om het KIWA-tanksaneringscertificaat op te kunnen maken worden door de opdrachtgever aangeleverd.

LET OP! een tank mag nooit zelfstandig en zonder toezicht uit te tankput worden gelift. Wij kunnen dan GEEN KIWA-tanksaneringscertificaat afgeven.

Wubben Tank- en Bodemsanering BV is KIWA BRL K 902 gecertificeerd voor het saneren van HBO/Dieseltanks

Wubben Tank- en Bodemsanering BV is KIWA BRL K 904 gecertificeerd voor het saneren van opslagtanks met PGS-Klasse 1 t/m 4 (PGS 28 en PGS 30) en opslagtanks t.b.v. chemicaliën (PGS 31)

Stap voor stap Verwijderen Onder begeleiding en toezicht

1

Tank (Bodem) onderzoek

Voordat er kan worden begonnen aan het verwijderen van een tank, zal er een bodemonderzoek moeten plaatsvinden gericht op de tank. Het Tank (Bodem) onderzoek kan door de aannemer zelf worden verzorgd.

2

Aanmelden bij de KIWA en omgevingsdiensten

Bij het saneren van tanks moet altijd rekening worden gehouden met een aanmeldprocedure bij KIWA en bevoegd gezag. standaard wordt hier 10 werkdagen voor ingepland. Dit verzorgd Wubben Tank- en Bodemsanering.

3

Bronbemaling

Op een locatie waar het grondwater te hoog staat om een tank te verwijderen wordt er, na goedkeur van het bevoegd gezag, bronbemaling geplaatst om het grondwater te verlagen. De bronbemaling kan door de aannemer zelf worden verzorgd.

4

Sanering

Het mangat deksel van de tank zal worden vrij gegraven. Eventuele bestrating of beplanting wordt hierbij opzij gezet.
De tank zal worden geopend en door een vacuümwagen worden leeggezogen. Het leidingwerk wordt gespoeld en gereinigd. Vervolgens wordt de tank aan de binnenzijde gereinigd. Deze reiniging zal, al dan niet afhankelijk van het gebruikte product in de tank, KIWA BRL K905 gecertificeerd moeten gebeuren. De vloeibare resten (‘sludge’) en het spoelwater van de reiniging worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.
Na de reiniging wordt te tank verder vrij gegraven en losgekoppeld. Tenslotte wordt de tank opgenomen uit de tankput en afgevoerd naar een erkend verschrotingsbedrijf. De leidingen worden (als mogelijk) verwijderd of definitief onklaar gemaakt. De tankput wordt afgevuld met gecertificeerd zand. Deze werkzaamheden worden in combinatie uitgevoerd.

5

certificaat

Samen met de reinigingsverklaring of KIWA BRL K905 reinigingscertificaat, het erkende verschrotingsbewijs van de tank en het certificaat van het zand kunnen wij een KIWA tanksanering certificaat afgeven. Voorwaarde is wel dat de documenten door de aannemer op de juist manier worden aangeleverd.

“Wij weten precies wat we aan Wubben Tank- en Bodemsanering hebben. Wij doen ons kunstje en zij de rest!”

“Met Wubben Tank- en Bodemsanering weet je waar je aan toe bent!”

Moeilijk bereikbare tanks

Als de tank slecht te bereiken is voor een grote kraan en bijvoorbeeld in een achtertuin ligt, of achter een aanbouw, kan een kleine minikraan worden ingezet. Als zelfs zo’n minikraan te groot is, kan de tank (nadat deze is gereinigd) door ons in stukken worden geslepen en met de hand worden afgevoerd. Na afloop ontvangt u een KIWA-Tanksaneringscertificaat.

Afvullen tanks

Sommige tanks liggen geheel of gedeeltelijk onder een gebouw of aanbouw en kunnen dus eigenlijk niet worden verwijderd. Ook kan een tank zo dicht tegen een gebouw aan liggen, dat deze niet zonder risico’s voor schade aan de bebouwing kan worden weggehaald. In die gevallen mag de tank, nadat deze van binnen is schoongemaakt, blijven liggen. De tank wordt dan afgevuld met zand. Hiervoor moet de gemeente wel toestemming verlenen. Die toestemming wordt door ons geregeld.
Na afloop ontvangt u een KIWA-Tanksaneringscertificaat.

De sanering in beeld

Waarmee kunnen we helpen?

Heeft u een vraag of een opdracht voor ons? Neem dan vooral contact op. We helpen u graag verder!

Mail info@wubbentanksanering.nl Bel 0168 – 40 50 67