Bodemonderzoek

Alvorens een ondergrondse tank kan worden gesaneerd is er een (Tank)bodemonderzoek nodig (verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740 ook wel een “Schoon grond verklaring” genoemd). Het kan zijn dat er een verontreiniging is ontstaan tijdens het gebruik van de (olie)tank. Deze vervuiling zal ook moeten worden gesaneerd tijdens het verwijderen van de tank.

Mocht er tijdens het (Tank)bodemonderzoek een verontreiniging worden geconstateerd dan kan er door het bevoegd gezag aanvullend onderzoek worden gevraagd. Tevens wordt er dan een “Plan van aanpak” gevraagd om deze verontreiniging te saneren. (Meestal wordt dit gelijktijdig met de tanksanering uitgevoerd).

Tijdens een tanksanering wordt de tankput ook nog fysiek gecontroleerd op vervuiling. Het kan zijn dat een vervuiling niet wordt geconstateerd bij een (Tank)bodemonderzoek. Toch kan er een vervuiling aanwezig zijn onder de tank.

Wubben Tank- en Bodemsanering BV zal u altijd ondersteunen bij het verzorgen van alle benodigde documenten en vergunningen.

Teven kunnen wij bij een aan- of verkoop van een kavel u ook een compleet onderzoek aanbieden om de status van uw terrein aan te kunnen tonen ook al is er geen tank aanwezig.

Stap voor stap (Tank) Bodemonderzoek

1

Afspraak maken

Nadat u akkoord bent met de offerte hoeft u alleen een afspraak te maken.
Er zullen rond de tank een aantal (Voldoende ten opzichte van de grote van de tank) grond boringen worden gedaan en monsters genomen.

2

Resultaten

De resultaten van een (Tank)bodemonderzoek zijn doorgaans ongeveer 3 weken na uw opdracht bekend.
Als het nodig is, kan een onderzoek echter ook sneller klaar zijn.

“Wubben Tank- en Bodemsanering had de tank er binnen een dag uit! Alles was verder top geregeld en de tuin werd netjes achtergelaten. Super!”

Jessica van Raal – Boxtel

“Wubben Tank- en Bodemsanering heeft de tanks van een compleet tankstation netjes verwijderd zoals was besproken en geoffreerd. Ook het meerwerk is direct en netjes uitgevoerd! Alles was top geregeld en netjes achtergelaten!”

Gemeente Brede

“Wat moet je doen als je een huis koopt met een tank in de tuin? Wubben Tank- en Bodemsanering bellen! zij weten waar het over gaat.”

Moeilijk bereikbare tanks

Als de tank slecht te bereiken is voor een grote kraan en bijvoorbeeld in een achtertuin ligt, of achter een aanbouw, kan een kleine minikraan worden ingezet. Als zelfs zo’n minikraan te groot is, kan de tank (nadat deze is gereinigd) door ons in stukken worden geslepen en met de hand worden afgevoerd. Na afloop ontvangt u een KIWA-Tanksaneringscertificaat.

Afvullen tanks

Sommige tanks liggen geheel of gedeeltelijk onder een gebouw of aanbouw en kunnen dus eigenlijk niet worden verwijderd. Ook kan een tank zo dicht tegen een gebouw aan liggen, dat deze niet zonder risico’s voor schade aan de bebouwing kan worden weggehaald. In die gevallen mag de tank, nadat deze van binnen is schoongemaakt, blijven liggen. De tank wordt dan afgevuld met zand. Hiervoor moet de gemeente wel toestemming verlenen. Die toestemming wordt door ons geregeld.
Na afloop ontvangt u een KIWA-Tanksaneringscertificaat.

De sanering in beeld

Waarmee kunnen we helpen?

Heeft u een vraag of een opdracht voor ons? Neem dan vooral contact op. We helpen u graag verder!

Mail info@wubbentanksanering.nl Bel 0168 – 40 50 67