Saneren van ondergrondse tanks

Ondergrondse tanks kunnen voor verschillende toepassingen gebruikt zijn. Denk hierbij aan Huisbrandolie (HBO), Gasolie, Rode diesel, Blanke diesel, Petroleum, Benzine en Chemicaliën/oplosmiddelen. Als een tank niet meer wordt gebruikt dan zal de tank moeten worden gesaneerd.

Vaak zijn omgevingsdiensten op de hoogte van de aanwezigheid van ondergrondse tanks. De tanks zijn vaak door een erkende tank- en installatiebedrijf geplaatst en gecertificeerd met een tankinstallatie certificaat.

Saneren van ondergrondse tanks zal moeten worden uitgevoerd door een KIWA-erkend en gecertificeerd tanksaneringsbedrijf. Huisbrandolie (HBO) tanks die bijvoorbeeld worden gevonden tijdens het bouwrijp maken van een kavel, moeten ook gecertificeerd verwijderd worden. Bij de overdracht van een woning komt het wel eens voor dat er nog een tank aanwezig is op het perceel.

Wubben Tank- en Bodemsanering BV is KIWA BRL K 902 gecertificeerd voor het saneren van Huisbrandolie (HBO) / Dieseltanks

Wubben Tank- en Bodemsanering BV is KIWA BRL K 904 gecertificeerd voor het saneren van opslagtanks met PGS-Klasse 1 t/m 4 (PGS 28 en PGS 30) en opslagtanks t.b.v. chemicaliën (PGS 31)

Stap voor stap Verwijderen: Ondergrondse tanks

1

Tank (Bodem) onderzoek

Voordat er kan worden begonnen aan het verwijderen van een tank, zal er een bodemonderzoek moeten plaatsvinden gericht op de tank. Een algemeen bodemonderzoek waarbij niet gericht is gekeken naar de tank kan worden afgewezen door het Bevoegd Gezag.

2

Aanmelden bij de KIWA, gemeenten en omgevingsdiensten

Bij het saneren van tanks moet altijd rekening worden gehouden met een aanmeldprocedure bij KIWA en Bevoegd Gezag. standaard wordt hier 10 werkdagen voor ingepland.

3

Bronbemaling

Op een locatie waar het grondwater te hoog staat om een tank te verwijderen wordt er, na goedkeuring van het Bevoegd Gezag, een bronbemaling geplaatst om het grondwater te verlagen.

4

Sanering

Het mangat deksel van de tank zal worden vrij gegraven. Eventuele bestrating of beplanting wordt hierbij opzij gezet.
De tank zal worden geopend en door een vacuümwagen worden leeggezogen. Het leidingwerk wordt gespoeld en gereinigd. Vervolgens wordt de tank aan de binnenzijde gereinigd. Deze reiniging zal, al dan niet afhankelijk van het gebruikte product in de tank, conform de KIWA BRL-richtlijnen (K905) moeten gebeuren. De vloeibare resten (‘sludge’) en het spoelwater van de reiniging worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.
Na de reiniging wordt te tank verder vrij gegraven en losgekoppeld. Tenslotte wordt de tank opgenomen uit de tankput en afgevoerd naar een erkend verschrotingsbedrijf. De leidingen worden (als mogelijk) verwijderd of definitief onklaar gemaakt. De tankput wordt aangevuld met gecertificeerd zand.

5

certificaat

Samen met de reinigingsverklaring of het KIWA reinigingscertificaat K905, het erkende verschrotingsbewijs van de tank, de weegbon(nen) en het certificaat van het zand kunnen wij een KIWA tanksaneringscertificaat afgeven.
Na uw opdrachtverstrekking hoeft u zelf niets meer te regelen!!

“Wubben Tank- en Bodemsanering had de tank er binnen een dag uit! Alles was verder top geregeld en de tuin werd netjes achtergelaten. Super!”

Jessica van Raal – Boxtel

“Wubben Tank- en Bodemsanering heeft de tanks van een compleet tankstation netjes verwijderd zoals was besproken en geoffreerd. Ook het meerwerk is direct en netjes uitgevoerd! Alles was top geregeld en netjes achtergelaten!”

Gemeente Brede

“Wat moet je doen als je een huis koopt met een tank in de tuin? Wubben Tank- en Bodemsanering bellen! zij weten waar het over gaat.”

Kim van Raal – Aalsmeer

Moeilijk bereikbare tanks

Als de tank slecht te bereiken is voor een grote kraan en bijvoorbeeld in een achtertuin ligt, of achter een aanbouw, kan een kleine minikraan worden ingezet. Als zelfs zo’n minikraan te groot is, kan de tank (nadat deze is gereinigd) door ons in stukken worden geslepen en met de hand worden afgevoerd. Na afloop ontvangt u een KIWA-Tanksaneringscertificaat.

Afvullen tanks

Sommige tanks liggen geheel of gedeeltelijk onder een gebouw of aanbouw en kunnen dus eigenlijk niet worden verwijderd. Ook kan een tank zo dicht tegen een gebouw aan liggen, dat deze niet zonder risico’s voor schade aan de bebouwing kan worden weggehaald. In die gevallen mag de tank, nadat deze van binnen is schoongemaakt, blijven liggen. De tank wordt dan afgevuld met zand. Hiervoor moet de gemeente wel toestemming verlenen. Die toestemming wordt door ons geregeld.
Na afloop ontvangt u een KIWA-Tanksaneringscertificaat.

De sanering in beeld

Waarmee kunnen we helpen?

Heeft u een vraag of een opdracht voor ons? Neem dan vooral contact op. We helpen u graag verder!

Mail info@wubbentanksanering.nl Bel 0168 – 40 50 67